Blog
jun 16

Thinking Inside The Box || uitbouw

Thinking Inside the BOX
3-laagse uitbouw

Waar de start van het ontwerp uitging van een dakopbouw bleek uit de eerste brainstorm dat een uitbreiding aan de achtergevel beter aansloot bij de wensen maar zouden ook de kamers in het gehele huis een significante kwaliteitsimpuls krijgen.

Met die conclusie ontstond een nieuwe uitdaging:In het toegepaste bouw- systeem is er een pre-fab woningscheiding op de erfgrens geplaatst. Vervolgens is er op basis van hoogte en diepte over de erfgrenzen geisoleerd en afgewerkt.

Hierdoor heeft de bestaande woning geen rechte aansluiting op de erfgrenzen.
In plaats van hier tegen ‘te vechten’ zetten we dit gegeven in om een uitbouw te creëren waarbij diepte en breedte bepaald worden door het interieur.

PROJECTGEGEVENS:

  • status; ontwerp 2019
  • opdrachtgever; Particulier
  • aannemer; N.B.
Plattegronden bestaand en nieuw
Achtergevel bestaand en nieuw
VERGELIJKBARE PROJECTEN
KWR || Uitbreiding en verduurzaming.
PLSRN|| Interne verbouwing en uitbreiding
GNKL || Uitbouw met woonkeuken
CRM || Verbouwing en uitbreiding