Blog
nov 15

THE WHOLE || 6 studio’s en een penthouse

THE WHOLE
6 studio’s en een penthouse

Wat gestart is als interne studie heeft geleidt tot de ontwikkeling van 6 gemeubileerde studio’s en een penthouse. Voor deze herontwikkeling langs de Amsterdamse straatweg is nauw overleg geweest met de opdrachtgever en de gemeente.

De realisatie van dit complex en de bijkomende verdichting en kwaliteitsimpuls heeft geresulteerd in een aanpassing van het bestemmingsplan. Hierbij dient de ontwikkeling van dit complex als een blauwdruk voor de omliggende percelen.

Door toepassing van hoogwaardige isolatie en duurzame installaties voldoet het complex aan de eisen van BENG en GPR.

PROJECTGEGEVENS:

  • status; ontwerp 2017
  • opdrachtgever; niet vrijgegeven
  • aannemer; Bouwbedrijf Bouwrijk B.V.
Begane grond
Eerste verdieping
Tweede verdieping
Derde verdieping
VERGELIJKBARE PROJECTEN
‘DE SARTRE’ ||¬†Seniorenappartementen
RNS || Herbestemming Ariensschool
‘BITS’ || Herbestemming Wouda-complex
LSDN || 6 woningen rondom erfontsluiting