Blog
nov 15

RNS || herbestemming Ariensschool

RNS
Herbestemming Ariensschool

Het voormalige schoolgebouw van de Ariensschool in Utrecht, is door de Gemeente te koop aangeboden. Het gebouw moet worden getransformeerd tot woongebouw. Voor een opdrachtgever is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de mogelijkheden en kosten van zo’n transformatie onderbouwd door EPC- en GPR-berekeningen.

Hierbij zal de gehele voorgevel inclusief de erkers intact blijven. De achterzijde van het gebouw wordt zo uitgebouwd dat de contouren van de school herkenbaar blijven. De plint van de achtergevel wordt opengebroken ten behoeve van het licht, toegang en de tuin. De oorspronkelijke trappenhuizen zullen onderdeel worden van de woningen.

Om een zo duurzaam mogelijk woongebouw te creëren, zal het gebouw geheel gasloos worden. Ook zal er gebruik worden gemaakt van lucht warmtewisselaars en komen er op een deel van het dak zonnepanelen te liggen.

PROJECTGEGEVENS:

  • status; haalbaarheidsstudie
  • opdrachtgever; niet vrijgegeven
  • aannemer; N.B.
bestaand
constructieve elementen
woningtypologieën

Er zullen totaal 8 wooneenheden conform de eisen van BENG worden gemaakt. Het gaat hierbij om een diversiteit aan woningen van starters tot eengezinswoningen. Dit is gedaan om aan te sluiten bij de diversiteit in de wijk.

VERGELIJKBARE PROJECTEN
THE WHOLE || 6 studio’s en een penthouse
‘BITS’ || Herbestemming Wouda-complex
LSDN || 6 woningen rondom erfscheiding