Algemene voorwaarden

-U N D E R  C O N S T R U C T I O N - 

Op al onze projecten is de DNR 2011 van toepassing.
Hierin zijn de standaard en wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

U kunt de volledige versie downloaden in via de link of u kunt contact opnemen zodat wij u deze kunnen toesturen.

download volledige documentDNR 2011 – Engelse versie

Voor particuliere projecten werken wij met de CR2013.
In basis vergelijkbaar met de DNR2011 waarbij hoofdstukken die in een particulier project niet aan de orde komen achterwegengelaten en zijn de standaard documenten hierop aangepast.

U kunt de volledige versie downloaden in via de link of u kunt contact opnemen zodat wij u deze kunnen toesturen.

download volledige document